kadro

Firma KADRO jest efektem ponad 10-letniego doświadczenia w zakresie tematyki kadrowej i płacowej. Oferta skierowana jest do małych oraz średnich przedsiębiorstw i obejmuje m.in. sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej, umów oraz świadectw pracy, rocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym czy wniosków o kapitał początkowy, rentę, emeryturę i świadczenia rehabilitacyjne. Dodatkowo, firma KADRO prowadzi rozliczenia z PFRON-em, reprezentuje przedsiębiorcę podczas kontroli ZUS, PIP, US czy PFRON oraz doradza w kwestiach emerytalno-rentowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Powrót