VAMIDEUS - jest oprogramowaniem serwerowym, pozwalającym na masowe sprawdzanie statusu w VAT kontrahentów, zarówno polskich, jak i europejskich. Zapytania wysyłane są automatycznie, w określonym czasie i dotyczą zdefiniowanych wcześniej kontrahentów. W przypadku wykrycia zmiany statusu kontrahenta/ów, wysyłany jest e-mail ze stosowną informacją do zdefiniowanych odbiorców. Możliwe jest również wysyłanie komunikatów SMS. Z każdego zapytania/sprawdzenia tworzony jest log, w którym znajdują się informacje m.in. z datą i godziną zapytania, wynikiem czy unikalnym identyfikatorem zapytania (nadawanym przez odpytywany serwer). Wszystkie wyniki są archiwizowane dzięki czemu można wstecznie sprawdzić statusy kontrahentów z danego dnia. Jeśli do bazy kontrahentów zostaną dodane nowe wpisy bądź usunięte stare, to informacja o tym fakcie również jest wysyłana pocztą elektroniczną bądź smsem. Rozwiązanie pozwala m.in. rozszerzyć możliwości wdrożonego w firmie oprogramowania. Przykładem może być pakiet do pełnej księgowości Sage Symfonia, który nie posiada modułu masowego sprawdzania kontrahentów. Można natomiast za pomocą Symfonii wyeksportować bazę kontrahentów, która następnie jest sprawdzana przez VAMIDEUS. Powrót
  • pic1
  • pic1
  • pic1
  • pic1

Nasi partnerzy: