Aktualizator FTP


AFTP – to skrypt, którego zadaniem jest odpytywanie  określonych zasobów internetowych (stron www lub katalogów ftp) w celu sprawdzenia, czy znajduje się w nich nowsza wersja określonego oprogramowania. Akcja powtarzana jest co określony interwał, w ustalonym przedziale czasowym. W momencie pojawienia się nowszej wersji programu, skrypt pobiera jego pliki instalacyjne (tylko z oficjalnych źródeł autorów), nazywa według określonego schematu, oblicza sumy kontrolne po czym wysyła na firmowy serwer FTP. Z całej operacji tworzony jest log, który skrypt wysyła pocztą elektroniczną jako załącznik, do wcześniej zdefiniowanych odbiorców. Wysyłany jest do nich również SMS z informacją jakie oprogramowanie zostało znalezione. Kilka ciekawych rozwiązań:
  • po każdej operacji pobrania nowego pliku, skrypt automatycznie uaktualnia definicje z bieżącymi wersjami programów, z których korzysta przy kolejnych poszukiwaniach,
  • raportuje ew. błędy, jeśli wystąpią podczas przeszukiwania wybranych zasobów,
  • skrypt sprawdza również swoją aktualność – jeśli wykryje, że istnieje jego nowsza wersja to uruchamiana zostaje autoaktualizacja,
  • komunikaty skryptu są kolorowe, co ułatwia ich czytanie,
  • zdefiniowane są również komunikaty dźwiękowe,
  • skrypt korzysta dodatkowo z zewnętrznych rozwiązań typu XIDEL.
Powrót
  • pic1
  • pic1
  • pic1
  • pic1

Nasi partnerzy: